Privacy-beleid

 

Wat doet style 4 met gegevens?

Dit is de website van www.style4.nl

Ons vestigingsadres is Lisbaan 15 2908 LN te Capelle aan den Ijssel 

Ons postadres is  Lisbaan 15 2908 LN te Capelle aan den Ijssel 

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 57570027 0000

Ons B.T.W.-nummer is NL 810724807 B01

Als klant heeft u het recht u opgegeven persoonsgegevens. te laten verwijderen.Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke
uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek om de inhoud van onze website te verbeteren..

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
Per email: Privacy@style4.nl
Per telefoon: 078 78 023 23
Per brief:  Lisbaan 15 2908 LN te Capelle aan den Ijssel 

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf,  kunt u in de eenvoudig onderaan (elke)  mail uitschrijvingen doormiddel de een hyper link: Ik wens de nieuwsbrief van Style4 niet meer te ontvangen U kunt ook contact met ons opnemen via de hierboven vermelde gegevens via de site uitschrijven voor mailing kan via de pagina /Nieuwsbrief-Uitschrijven/

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres..

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres..

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en uw expliciete toestemming hiervoor te verkrijgen.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.