Style4 Begrippen D Dierproefvrij
Style 4 Begrippen


Toon alle begrippen

Dierproefvrij

Dierproefvrij

Proefdiervrij zet zich in voor een toekomst zonder proefdieren. Dat doen we met hart en ziel, in de wetenschap dat er steeds meer technieken beschikbaar komen die onderzoek op proefdieren onnodig maken.

Proefdiervrije technieken. Ze bestaan en er komen er steeds meer. Proefdiervrij wil wetenschappers, ondernemers en de overheid helpen bij de ontwikkeling van die nieuwe technieken. Door voorlichting te geven, partnerschappen aan te gaan en samen over proefdiervrije oplossingen na te denken. Omdat het kan.

Proefdiervrij ziet zich als de motor achter de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek. Alleen door dierproeven te vervangen en nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen zonder gebruik van proefdieren te stimuleren zal Proefdiervrij haar doel, de vervanging van alle dierproeven, bereiken.

Proefdiervrij heeft drie speerpunten:

Zelf investeren in proefdiervrij onderzoek.
Stimuleren van bedrijven/instellingen en onderzoekers om innovatief in te zetten op vernieuwing in onderzoek waar geen dier aan te pas komt.
Breed maatschappelijk draagvlak creëren om innovatie in onderzoek te stimuleren, het proefdier voorbij.

Proefdiervrij werkt aan vernieuwing, innovatie en vooruitgang in het onderzoek in dialoog met haar stakeholders.


De belangrijkste stakeholders zijn:

Bedrijven/instellingen
Onderzoekers
Overheid

Voor informatie gaat u naar: http://www.proefdiervrij.nl/